Pretraga
Filters

Jednostrani raskid ugovora

Kako bi kupac ostvario pravo na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora, Kupac mora pismenom izjavom obavijestiti Leksem d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka od 14 dana od dana preuzimanja proizvoda.

U slučaju povrata ispravne robe teretimo Vas za manipulativne troškove povrata u visini od 15% od ukupnog iznosa cijene vraćene robe (trošak dostave i povrata robe). Roba mora biti vraćena prodavatelju u neoštećenoj i originalnoj ambalaži, sa svim priloženim dokumentima i pripadajućom opremom. Povrat mora biti unaprijed dogovoren.

Pisanu izjavu je potrebno poslati poštom na Leksem d.o.o., Stjepana Radića 83b, 48000 Reka, Koprivnica, Hrvatska ili elektroničkom poštom na info@leksem.com

Pisana izjava mora sadržavati: broj računa, datum računa, ime i prezime, adresu, broj telefona, ili adresu elektroničke pošte.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, umanjen za manipulativne troškove (iznos troškova dostave i povrata robe), bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Leksem d.o.o. zaprimi korisnikovu odluku kao i orginalno zapakiran neoštećen i ne korišten proizvod na svoju adresu. Kupac se obvezuje vratiti isporučeni proizvod Prodavatelju o svom trošku, dok će povrat novca biti izvršen uplatom na IBAN korisnika. Leksem d.o.o. može izvršiti povrat tek nakon što mu roba bude vraćena.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Leksem d.o.o., Stjepana Radića 83b, 48000 Reka, Koprivnica, Hrvatska bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

Korisnik se moli da prije raskida Ugovora javi na info@leksem.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.